[{"href":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Fg1AUQKL59I","type":"iframe","title":"EtnoKrak\u00f3w 2015 - reporta\u017c z wydarzenia<\/br>Ponad 200 muzyk\u00f3w reprezentuj\u0105cych pa\u0144stwa 4 kontynent\u00f3w wyst\u0105pi\u0142o na blisko 50 koncertach i nocach ta\u0144ca w wyj\u0105tkowych festiwalowych lokalizacjach. Program EtnoKrak\u00f3w wype\u0142ni\u0142o wiele mi\u0119dzynarodowych gwiazd muzyki etnicznej z Europy, Ameryki Po\u0142udniowej, Afryki subsaharyjskiej i Azji oraz zabawy taneczne, warsztaty i targi instrument\u00f3w. Najwi\u0119ksze \u015bwi\u0119to muzyki etnicznej w Europie powsta\u0142o dzi\u0119ki wsp\u00f3\u0142pracy do\u015bwiadczonych i zas\u0142u\u017conych w promowaniu muzyki folkowej instytucji: Polskiego Radia i Europejskiej Unii Nadawc\u00f3w EBU, Stowarzyszenia Rozstaje oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego i Miasta Krakowa.<\/span>"}]