[{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/kayhan_kalhor.png","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 1\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/01.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 2\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/02.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 3\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/04.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 4\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/05.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 5\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/07.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 6\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/08.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 7\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/10.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 8\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/13.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 9\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/14.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 10\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/15.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 11\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/18.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 12\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/20.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 13\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/21.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 14\/28<\/span>fot. Ada & Sobies\u0142aw Pawlikowscy Photography, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-1.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 15\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-8.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 16\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-7.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 17\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-5.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 18\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-14.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 19\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-4.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 20\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-29.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 21\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-29.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 22\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-26.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 23\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-25.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 24\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-2.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 25\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-18.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 26\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-17.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 27\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"},{"href":"http:\/\/www.etnokrakow.pl\/images\/upload\/etno_krakow_2017\/instrumentalna_wirtuozeria_day_2\/etnokrakow2017_strefa_06.07_fot.alicjawroblewska_blackshadowstudio-16.jpg","type":"image","title":"Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2 28\/28<\/span>fot. Alicja Wr\u00f3blewska, Instrumentalna wirtuozeria - EtnoKrak\u00f3w\/Rozstaje 2017, dzie\u0144 #2<\/span>"}]